Hướng dẫn về Các kỳ thi Ngôn ngữ: TOEIC

Hướng dẫn về Các kỳ thi Ngôn ngữ: TOEIC

TOEIC là gì? Từ viết tắt TOEIC® là viết tắt của Test of English for International Communication và đó là một kỳ thi tiếng Anh chuẩn được tạo ra bởi Educational Testing Service (ETS).

Không giống như nhãn hiệu phổ biến hơn của ETS, TOEFL, nó được thiết kế để đo lường kỹ năng giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh được sử dụng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nói cách khác, trong khi TOEFL đo lường một kỹ năng cụ thể hơn cần thiết để đăng ký vào các trường đại học nói tiếng Anh, TOEIC đánh giá năng lực ngôn ngữ nói chung của ứng viên.TOEIC đánh giá kỹ năng ngôn ngữ như thế nào?

TOEIC cho phép các công ty trên thế giới so sánh khối lượng kiến ​​thức của ứng viên và nhân viên bằng tiếng Anh. https://giasutienphong.com.vn/ Họ làm như vậy bằng một bài kiểm tra chuẩn để cung cấp cái nhìn tổng quan về khả năng sử dụng ngôn ngữ của người kiểm tra. Có nhiều dạng bài kiểm tra TOEIC khác nhau – có bài kiểm tra Nghe và Đọc, được thiết kế để chứng minh trình độ thông thạo trong các kỹ năng ngôn ngữ thụ động và có các Bài kiểm tra Nói và Viết để đo các kỹ năng sử dụng tiếng Anh chủ động.Bài thi TOEIC là gì? Kỳ thi nghe và đọc kéo dài trong hai giờ và được chia thành hai phần chính. Mỗi phần chứa 100 câu hỏi.

Các câu hỏi có nhiều lựa chọn và có giới hạn thời gian để cung cấp câu trả lời. Các phần nghe tất cả cùng nhau kéo dài trong 45 phút, trong khi phần đọc sách mất đến 75 phút để điền. Phần lắng nghe của bài kiểm tra có bốn phần phụ với các câu hỏi liên quan đến các bài tập nghe khác nhau: hình ảnh, câu hỏi và câu trả lời, cuộc trò chuyện, và phần nói chuyện. Phần đọc bao gồm các nhiệm vụ liên quan đến các câu hoàn chỉnh, hoàn thành văn bản, các đoạn văn đơn và đôi. Đối với mỗi phần của hai phần, bạn có thể đạt được điểm tối đa 495 điểm với kết quả tốt nhất tổng thể là 990 điểm.

Các bài kiểm tra Nói và Viết bổ sung cho TOEIC Nghe và Đọc và độc lập với nhau – bạn có thể chọn tham gia kiểm tra nói mà không hoàn thành phần viết. Các bài kiểm tra này nhanh hơn bài kiểm tra Nghe và Nói Kết hợp – phần Nói Nói kéo dài trong 20 phút, trong khi Bài Viết có thể mất đến 60 phút để kết thúc. Bạn có thể đạt được điểm tối đa 200 điểm trong mỗi phần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *